Czym jest Digisped ?

DIGISPED

DigiSped to nowoczesna platforma umożliwiająca w czasie rzeczywistym na zarzadzanie realizacja zadań przewozowych w transporcie. Z uwagi na uniwersalność system może być dedykowany dla różnych gałęzi transportu. Najbardziej powszechnie wykorzystywany jest w transporcie drogowym.

Z uwagi na swoją skalowalność w sposób elastyczny może być dostosowywany do potrzeb użytkownika.

PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU:

Dzienny kalendarz z aktywnościami kierowcy i stanem faktycznym realizacji zadania przewozowego;

Planowanie załadunków i rozładunków na dni następne łącznie z możliwością rezerwacji pojazdu pod załadunek;

Bieżący podgląd mapy przy założeniu, że pojazd wyposażony jest w system GPS,

Planowanie zjazdu do bazy i na serwis;

Wydruk wszystkich pojazdów rozładowanych w danym dniu i posiadających status „wolny”

Ilość dni realizacji zadań transportowych w przypadku trampingu drogowego pozwalający na określenie koniecznej daty zjazdu pojazdu do bazy lub wymiany kierowcy;

Możliwość przesyłania do i od kierowcy wiadomości sformatowanych lub o dowolnej treści:

Zrzut ekranu 2016-06-30 o 15.08.48

Przygotowywanie list załadunkowych, ich wydruk i wysłanie informacji do kierowcy;

Zamykanie zadań realizowanych przez kierowcę umożliwiający potwierdzenie przez kierowcę daty i godziny zamknięcia danej operacji;

Przesyłanie bezpośrednio z pojazdu skanów dokumentów (CMR, List przewozowy, inne) i gromadzeniu ich w folderach powiązanych z pojazdem;

W przypadku zastosowania mapy cyfrowej firmy PTV – Map&Guide xSerwer    możliwość kalkulacji trasy, opłat drogowych a także wyświetlenia pozycji pojazdu w aspekcie realizacji zlecenia przewozu;

Zarządzanie on-line załadunkami i miejscami rozładunków dla firm produkcyjnych

 

Raportowanie tankowania i kosztów zakupu paliwa a także rozliczanie zużycia metoda pełnego zbiornika;

Przygotowywanie i przesyłanie danych do elektronicznej karty drogowej;

digisped

Umożliwia również zarządzanie działalnością flot obsługujących wszelkie usługi komunalne oraz obsługi kontenerów budowlanych.

W tym zakresie istnieją możliwości indywidulanych rozwiązań programowych działających w połączeniu z systemem Digitrack.

Zrzut ekranu 2016-06-30 o 15.50.40

Przykładowy zrzut ekranu z lokalizacją położenia kontenerów budowlanych na wybranym terenie. Zarządzanie kontenerami odbywa się poprzez system wymiany informacji z możliwością automatycznego nadzoru i wyświetlenia statusu kontenera na planie.

Zrzut ekranu 2016-06-30 o 15.54.36

Operator może dokonywać planowania podstawień i wskazywania dokładnego położenia kontenera a także planowanie trasy i godzin dostarczenia na plac budowy lub odbiór z placu budowy.

System kontroluje liczbę dni realizowanej usługi co w konsekwencji pozwala na określenie liczby dni przekroczenia realizacji usługi oraz kontrole naliczanych opłat.

© 2011-2020 – Znaki towarowe i marki są własnością ich właścicieli